AM

A1

A2

A

B

C

D

BE

CE

DE
Rapid
O firmě

Autoškola a školící středisko HAVALA

Jsme autoškola s více než desetiletou tradicí. Během této doby u nás získalo řidičské oprávnění více než 4000 spokojených žadatelů. Dosahujeme trvale vysoké úspěšnosti při závěrečných zkouškách. Kurzy jsou zahajovány pravidelně  dvakrát do měsíce.

Skupina AM 12 000,- Kč

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 15 let
 • platná lékařská prohlídka úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina A1 13 000,- Kč

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 16 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina A2 14 000,- Kč

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • opravŘuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina A 15 000,- Kč

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • opravŘuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  • věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  • věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina B 18 500,- Kč

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
  • o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
  • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidla zařazená do skupiny B1
  • Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.
  • V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
  • Postačuje složení tzv. „doplŘovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • výcvik od 16 a půl roku, zkouška od 17 let, do 18 let jízda s mentorem
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • Výhoda -"B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina C

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 21 let, 18 let (jen pro stanovená vozidla) *), 18 let (jen pro stanovené případy) **)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Vysvětlivky:

*) Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina D

 • motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • 24 let
 • 21 let (jen pro stanovená vozidla)*)
 • 21 let (jen pro stanovené případy)**)
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

*) Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, VězeŘské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina BE 6 000,- Kč

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

Skupina B96

 • Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.
 • V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
 • Postačuje složení tzv. „doplŘovací zkoušky“ z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoŘ 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina CE

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
 • jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • 21 let, 18 let (jen pro stanovené případy) **)

**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupina DE

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • 24 let
 • 21 let (jen pro stanovené případy) **)
 • 23 let (jen pro stanovené případy)***)

*) Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, VězeŘské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v z ákladním rozsahu.

Přihláška

{{Skupina}}

Výcviková vozidla

Skupiny AM, A1

Honda CB 125F

Honda CB 125F

Yamaha YBR 125

Yamaha YBR 125

Skupina A2

Honda 500

Honda CB500F

Honda 500

Honda CB500F

Skupina A

Yamaha MT-07

Yamaha MT-07

SUZUKI Bandit 600

SUZUKI Bandit 600

Skupina B

Rapid 1.4 TDI

Škoda Rapid 1.4 TDI

RApid 1.4 TDI

Škoda Rapid 1.6 TDI

 style=

Škoda Rapid 1.6 TDI

 style=

Škoda Scala 1.6 TDI

 style=

Škoda Scala 1.6 TDI

 style=

Škoda Fabia

 style=

Škoda Kodiaq

Skupina C

IVECO

IVECO

Skupina D

Karosa

Karosa

Skupina BE

Škoda Kodiaq + přívěsný vozík

Skupina CE

IVECO

IVECO

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí

Posudek o zdravotní způsobilosti

Profesní školení

 • Autoškola Havala jako akreditované školící středisko poskytuje pro organizace i fyzické osoby zákonem předepsaná školení zvyšování odborné způsobilosti řidičů.
 • Školení se po dohodě uskuteční v objektu Vaší firmy nebo v naší autoškole vždy s využitím audiovizuální techniky.
 • Školení jsou organizována za velmi výhodných cenových podmínek.

Pro zadání on-line přihlášky vyberte termín níže a zadejte své údaje.

Kondiční jízdy

 • Vlastníte léta řidičský průkaz a nemáte odvahu sami vyjet?
 • Tak dlouho Vás učil přítel či manžel jezdit až to vypadalo na rozchod?
 • Pořídili jste si, nebo si hodláte pořídit moderní vůz a nemáte potřebnou praxi v řízení?
 • Myslíte si, že řídit se naučí všichni kromě Vás?
 • Nabízíme jízdu ve vybraném typu výcvikového vozidla nebo Vašem vlastním vozidle pod vedením profesionálního lektora
 • Možnost natrénovat si konkrétní trasu
 • Neostýchejte se a sjednejte si kondiční jízdy. Uvidíte, že po třech až čtyřech lekcích budete samostatně ovládat vozidlo v mimoměstském i městském provozu.
Cena za 90 minut kondiční jízdy je 1000 Kč
Kondiční jízdy

Rekvalifikace

 • Řidičský průkaz skupin C, C+E, D, D+E a profesní školení nyní můžete získat ZDARMA.
 • Od 1.1.2012 může každý uchazeč nebo zájemce o zaměstnání požádat Úřad práce podle zákona o zaměstnanosti o úhradu tzv. „zvolené rekvalifikace”.
 • Úřad práce za Vás může uhradit rekvalifikaci, až do výše 50 000,- Kč, pokud jste registrováni na úřadu práce.
 • Využijte tuto nabídku a zvyšte svoje šance na trhu práce při hledání Vašeho nového zaměstnání! Navštivte nás, rádi Vám pomůžeme se zpracováním žádosti o rekvalifikaci. Poradíme Vám pro Vás nejlepší kombinaci výcviku a profesního školení.
 • Chcete-li se přijít osobně informovat, klikněte na záložku „Kontakty“

Vrácení řidičského oprávnění

Pokud Vám byl udělen zákaz řízení na dobu delší než jeden rok, pokud jste dosáhli 12 bodů, nebo pokud jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než tři roky, je potřeba podrobit se přezkoušení z odborní způsobilosti. Toto přezkoušení se provádí zkouškou v následujícím rozsahu:

 • testy z pravidel silničního provozu a zdravovědy
 • ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla
 • zkouška z praktické jízdy

Po uplynutí lhůty zákazu řízení je třeba před zkouškou dodat následující dokumenty

 1. žádost o řidičské oprávnění
 2. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 3. rozsudek nebo rozhodnutí o uložení popř. prominutí trestu
 4. výpis z evidenční karty řidiče

Po uplynutí doby jednoho roku od získání 12 bodů je třeba před zkouškou dodat následující dokumenty

 1. žádost o řidičské oprávnění
 2. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 3. výpis z evidenční karty řidiče
 4. potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření
 5. po opětovném nabytí zdravotní způsobilosti
 6. žádost o řidičské oprávnění
 7. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem

Pro bližší informace nás kontaktujte

Kondiční jízdy

Ceník

Skupina Cena Věk
AM 12 000 15 let
A1 13 000 16 let
A2 14 000 18 let (35 kW)
A 15 000 24 let
B 18 500 18 let
B v cizím jazyce (in a foreign language) 23 000 18 let
B+E 6 000 18 let
C 20 000 21 let
C+E 9 000 21 let
D 20 000 24 let
Rozšíření ŘO
A1 na A2 5 000 2 roky praxe A1
A2 na A 5 000 2 roky praxe A2

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy Vám dodáme po sjednání na telefonním čísle (+420) 774 693 253 nebo na e-mailu autoskola@ashavala.cz

Na těchto kontaktech se můžete informovat o podrobnostech a dalších možných variantách na míru.

Příklady dárkových poukazů

KONTAKT

Třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc

(+420) 775 937 147 - Ing. Zdeněk Havala, st.

(+420) 774 693 253 - Ing. Zdeněk Havala, ml. (motocykly)

autoskola@ashavala.cz